LEAD – online kursus

LEAD

– er du klar til at lede dig selv, til dine vildeste drømme?

OBS: Til og med d. 6/2 kan du spare 25% på dette forløb – for det er snart min fødselsdag.

 

NYT HOLD STARTER MEDIO FEBRUAR 2023 – book din afklaringssamtale allerede nu!

 

LEAD er skabt til ambitiøse selvstændige, coaches, mentorer og ledere af mindre eller mellemstore virksomheder. Vi lever i en ny tid, i en ny energi. Det er en tid, som kalder på nye måder at drive forretning på.

På LEAD lærer du, at skabe det liv du drømmer om og lede din forretning til succes – via en dyb kontakt til sjælens- og universets kærlige og powerfulde visdom. En kontakt, som på fineste vis åbnes og balanceres med jordisk handlekraft, målsætning og fokus på skabelse af dine drømme, i dit fysiske liv. 

På LEAD slipper du det vi i psykologien kalder “din tillærte personlighed” – altså det billede af- og de fortællinger du har dannet om dig selv, ud fra det miljø du er vokset op i og de hændelser dit liv har budt på. Fortællinger som er afgørende for hvad du gør (og ikke gør) i dit liv. Og for hvad du tror og ikke tror er muligt for dig. 

Ved at slippe de gamle overbevisninger og de traumer, samt energetiske blokeringer der er koblet op herpå, skabes der mere plads til “dit sande jeg” – den version af dig, som du er uden disse falske overbevisninger. På samme vis åbner disse processer for, at du kan komme i kontakt med sider af dig selv, samt evner og potentialer, som du ikke anede du rummede… og derfor ikke har bragt i spil – hverken i dit liv, eller i din forretning.  

LEAD inviterer dig, med andre ord, ind i et dybt skifte af dit selvbillede. Et skifte som har stor betydning for bl.a. dine mål, drømme og fysiske resultater. I livet generelt og i din virksomhed. 

Fordi det betyder alt for hvad du tror du kan – og dermed hvile drømme og resultater du går efter i livet. 

“Hvis ikke du tror du kan – så kan du ikke” – så simpelt er det. På LEAD fokuserer vi derfor på din selvtillid, din selvkærlighed og på, at du får øje på hvem du i virkeligheden er. 

Det betyder nemlig, at du tør drømme vildere drømme og sætter handling bag dine drømme med langt større lethed, mere mod og power. 

Det betyder også, at din grundfrekvens (din samlede energetiske vibration) er højere hvilket i sig selv skaber flow i dit felt og støtter din opnåelse af de mål og drømme du har. For dit liv og din forretning. 

Du modtager ikke blot viden, men en dyb og vedvarende omprogrammering af dit “styresystem” (din underbevidsthed). 

Dit selvbillede er altså altafgørende for hvorvidt du skaber det du drømmer om, eller opgiver på vejen. Derfor er netop selvbilledet og forandringen heraf, et centralt element i LEAD  

LEAD er for dig som er leder i egen- eller en mindre til mellemstor virksomhed.  

Og LEAD er for dig, som ønsker at styrke din selvkærlighed, selvtillid og generelle trivsel, samt tage dine personlige drømme og mål alvorligt…. Og være i en gruppe, som hepper på dig og støtter dig, imens du sætter handling bag. 

På LEAD guides du ind i en dyb kontakt med både din krop, dine dybeste ønsker, dit sind og din sjæl. 

Alt anskues fra sjælsperspektiv og læringer og indsigter trækkes herfra og ind i sindet. Dette skaber en langt større forståelse for hvem du er og hvad du er i stand til. 

Jeg tror nemlig på, at både du og jeg er universel energi – skaberkraft, i en fysisk krop som giver os mulighed for, at have en menneskelig oplevelse i fysisk form. Det giver os mulighed for at SKABE (præcis hvad vi drømmer om).  

 

Hvorfor et business forløb med så meget fokus på DIN udvikling? 

 

Hvorvidt du opnår den succes du drømmer om i din forretning eller ej, afhænger af 5% strategi og 95% af dit mindsæt (Bob Proctor). 

Så hvorfor spilde tid og penge på noget, som kun har 5% effekt? 

Hos “by-SOUL” er der derfor fokus på det element, som er dét allermest centrale og afgørende for, at du gør dine drømme til virkelighed. I dit liv og i din forretning. 

Nemlig: DIG 

Og skal jeg uddybe lidt, så er det særligt dit selvbillede og din grundfrekvens, som spille en afgørende faktor. 

Når du lever i samklang med din sjælsfrekvens, som er en høj frekvens, så lever du automatisk et liv i balance, selvkærlighed, frihed, fred, klarhed, autencitet og power. 

Herfra ser du muligheder frem for begrænsninger. Du fokuserer på hvordan du kan lykkes, frem for risikoen for at fejle.  

Du vil ligeledes automatisk være åben for, at modtage guidning fra dit højere jeg/ universet, hvilket vil bringe langt mere lethed ind, sammen med følelsen af at dit liv og dit bidrag er dybt meningsfyldt. 

Du vil opleve følelsen af flow – i både økonomi, hændelser, muligheder og i din fysiske krop. 

For din virksomhed betyder det – helt konkret og lavpraktisk, at du får langt lettere ved at træffe beslutninger (hurtigt), fordi du på LEAD guides ind i en stærk kontakt med din sjæl – og dermed med din intuition. Det gør dig i stand til, at “work smart, nor hard”, fordi du bl.a. mærker hvilke tiltag eller ydelser der er de rette, at handle på og hvilke du skal droppe eller udsætte. 

Du vil spare mange timer på, at tænke dig frem til de bedste løsninger, ydelser, salgs-strategier, næste skridt, hvem du skal kontakte/ ansætte eller afskedige – fordi idéerne, den viden du har behov for lander via din intuituin. 

Intuitionen åbner også op for, at du kan skabe noget, som er langt større og vildere end det du kan skabe med afsæt i din viden og erfaring alene. 

Alt nyt skabes ved, at vi forlader det vi allerede ved og lader vores fantasi og intuition arbejde for os.  

En dyb kontakt til dig selv og en samklang med din sjælsfrekvens betyder også, at du vil tiltrække lang flere gunstige muligheder, ansatte, samarbejdspartnere og i det hele taget opleve mere ro, tillid til dig selv og processerne. 

Dette arbejde vil også komme til udtryk i din måde at møde op på – i dit liv generelt og i din virksomhed. Det betyder bl.a. at du vil færdes langt mere (selv)kærligt, balanceret, powerfuldt, nærværende og med nysgerrighed og respekt for dig selv og andre. 

Du vil opleve, at du sætter grænser, står ved dine ønsker, behov og mål, fra et langt mere fredfyldt og balanceret sted.  

På LEAD kommer du til at udvikle dig som menneske. Du kommer til, at skabe en ny version af dig selv, for du rummer meget mere end hvad du lige nu er bevidst om. Og fra denne ekspanderede version af dig – fra dit nye selvbillede, vil et nyt liv tage form. Fordi din ydre virkelighed matcher din indre virkelighed. 

Du kommer til at modtage undervisning, spejlinger, healinger, clairvoyante budskaber, terapi og øvelser, som vil guide dig i denne udvikling. Vi tager udgangspunkt i præcis hvor du er. 

Der er plads til max 20 deltagere på LEAD fordi jeg vil kunne mærke og guide dig fra hvor du er til hvor du ønsker, at komme hen. 

 

Sådan er kurset sammensat:

LEAD integrere det bedste fra alle verdner. Det psykologfaglige, energetiske og clairvoyante, som du får i en form der er både online og “real life”.

Online delen består af en ugentlig session, via zoom.

Den ene uge modtager du undervisning, live med mig. Og den anden uge, vil der være live Q/A, hvor jeg bruger min psykologfaglige viden, clairvoyante evner og healingsevner til, at svare på dine spørgsmål samt støtte og guide dig videre i din proces.

Der vil være zoom Q/A eller undervisning hver fredag kl 11.00 (lander vi på helligdage og feriedage vil sessionen rykkes til en anden dag). Er der flere som ikke kan deltage på det pågældende tidspunkt, er jeg selvfølgelig fleksibel og vil sørge for at Q/A sessionerne foregår, så flest muligt kan deltage.

Og du får mere…

Udover vores magiske og dybt transformerende zoom møder, får du også 2 x 1: 1 sessioner med mig. Begge af ca. en times varighed. Disse kan foregå i min klinik i Skørping, eller via zoom (værdi 9000 kr). Det er op til dig hvordan du helst vil mødes. Mine 1:1 sessioner slår ofte benene væk under folk. Fordi så meget indsigt og dyb transformation lander på så kort tid. Det er netop hvad der bliver muligt, når vi også arbejder i energien!!!

Disse sessioner vil hjælpe dig både endnu dybere i din proces og hjælpe dig med at forbinde dig med din helt særlige magi og kraft, som er din gave til livet.

Vi tager altid udgangspunkt i dine specifikke ønsker og behov. Disse sessioner finder vi sammen datoer for, når du har tilmeldt dig forløbet.

 

Vores 2 magiske ceremoni dage sammen.

LEAD inkluderer 2 fysiske møder hvor vi alle samles. Det er min oplevelse, at de fysiske møder kan noget, som vi ikke kan online. For jeg vil se dig, kramme dig, danse med dig og fejre din rejse/proces med dig.

Det første møde bliver en sauna/sved ceremoni, som vil skabe et smukt og stærkt healingsrum. Et rum hvor du bliver holdt i et trygt space, imens du får lov til, at give slip og heale.

Inden vi bevæger os ind i saunaen, vil vi mødes i cirkel, hvor jeg vil guide jer igennem en transformerende og powerfuld, fysisk clairvoyance øvelse, som vil afsløre blokeringer og uhealede traumer, i dig og i din forretning. Bagefter skal vi hygge med snak, snacks, og delinger fra din proces

TID: Jeg vil sørge for, at finde en dag hvor så mange som muligt kan deltage, datoerne besluttes via meningsmåling i gruppen, når vi alle er samlet.

Det andet, og sidste møde vil være en afslutnings-hygge-dag med lækker mad, champagne, ceremoni, hygge, dans og deling.  Her mødes vi et sted, hvor der vil være mulighed for overnatning.

TID: dato, tid og sted vil vi sammen finde, så alle der ønsker det kan deltage.

 

LEAD vil give dig et særligt kursus bevis

Efter endt kursusforløb vil du modtage et særligt kursusbevis, der vil beskrive kursets emner, varighed samt det samlede antal timer (50 timers undervisning/ Q/A, samt en hel dagsworkshop og en afslutningsweekend).

HUSK derfor, at du skriver dit rigtig navn ved tilmelding!

 

Hvem er LEAD for?  

LEAD er for dig, som mærker du rummer uudlevede potentialer og drømme. 

Dig som brænder for at udleve mere af dig selv og se hvad du har mulighed for at skabe – og hvem du har mulighed for at blive. 

Dig som ønsker at leve, skabe og drive din forretning fra et langt mere centreret, powerfuldt, kærligt og bevidst sted. 

Det handler hos mig ikke om at løbe hurtigst og nå først i mål. Det handler mere om, at skabe et soildt personligt lederskab, en stærk kontakt til sjælen og skabe de indre transformationer, som er fundamentet for et liv i glæde, rigdom, balance, nærvær – og en forretning som er bæredygtig og som passer til DIG, dine ønsker, drømme, behov, evner og passioner. 

LEAD er for dig, som ønsker at give dig selv en kærlig mulighed for, at skabe en dybere kontakt til både din krop og din sjæl og fra dette fantastiske, balancerede fundament – bringe dine gaver ud i verden. 

Dig som ønsker at lede andre, din virksomhed (og dig selv) fra et langt mere bevidst, balanceret, nærværende, tydeligt, kærligt og powerfuldt sted. 

Det betyder, at du på LEAD får værktøjerne til: 

  • At ændre dine overbevisninger – og dermed dit selvbillede 
  • Bruge dine højere mentale værktøjer til, at drømme og sætte mål 
  • Blive bevidst om- og integrere dine skygger 
  • Heale de sår og traumer, som står i vejen for dine drømme og ønskede resultater 
  • Styrke din selvtillid – ved at få øje på nye dele af dig selv og generelt se dig selv og dit liv, i et helt nyt lys 
  • Styrke din selvkærlighed og kontakt til din krop og dine behov 
  • Sanse energi og bruge dine psykiske evner – også i din forretning 
  • Cleare energi, som er stagneret eller fastlåst i dit system 
  • Heale de karmiske bindinger og traumer fra tidligere liv, som kan hæmme og bremse dig i dette liv. 
  • At skabe – gøre drømme til reelle mål, som du hver dag kan tage handling på at opnå. 

På LEAD vil du vokse som menneske, hvilket også betyder, at du vil blive en dygtigere terapeut, coach, psykolog, psykoterapeut, healer eller behandler. Når du tager ansvaret for, at heale dine egne sår og kigge dine egne mønstre dybt i øjnene, så vil du helt automatisk blive langt dygtigere til, at arbejde med andre mennesker. 

Har du en anden for for forretning – eksempelvis en blomsterhandel, frisørsalon, skønhedsklinik, eller arbejder som fysioterapeut, maler, med indretning, revision eller noget helt andet, så vil LEAD bidrage til en åbning for mere flow, at du får øje på flere muligheder for at vækste eller skalere din virksomhed. 

LEAD bidrager til, at du vil leve og skabe langt mere bevidst og “indefra” og i samme proces slippe de gamle programmeringer og tendenser til, at være ydre styret. Altså styret af “bør, skal”, deadlines, skemaer, to-do’s, eller andres behov og ønsker. 

Dette forløb er til dig der ikke hopper på lovninger om “quick-fixes” og forvandlinger som sker ved et trylleslag. Dig som ved, at dybe forandringer kræver, at du smøger ærmerne op og comitter dig til, at gøre et stykke indre (og ydre) arbejde, for de mål du ønsker at opnå og de forandringer, du ønsker at skabe. 

LEAD er ikke for dig, som ønsker et sted, eller et menneske som vi tage ansvaret for dit liv og det du får skabt. Ansvaret er dit. Hele vejen igennem. 

Fordi du er powerfuld og slet ikke behøver andre til, at skabe det du ønsker for dig. Det vil jeg tilgengæld med glæde vise dig. 

LEAD er ikke “Love and light” og “vi dyrker kun det der er lyst, let og rart”. LEAD vil også trække dig igennem de dele af dig selv og dit liv, som du har aller mest lyst til, IKKE at møde. Fordi der venter en kæmpe transformation, healing og forløsning – netop her. 

 

Hvad har sjælen med personlig udvikling og forretning at gøre? 

Hos “by-SOUL” er sjæl, psykiske evner, intuition, energi-arbejde, healing, energetiske clearinger og kanalisering centrale og naturlige elementer i forståelsen af mennesket og vores eksistens generelt. 

Alt betragtes fra sjæls-perspektivet og tingene der sker i vores indre- og ydre verden sættes i perspektiv hertil. 

Sjælsperspektivet giver os mulighed for, at søge dybere ind – ind bag de programmerede overbevisninger, traume-mønstre og underbevidste vaner. Via sjæls-perspektivet får vi adgang til dybere sandheder og får dermed mulighed for, at frisætte og heale det, som bremser, hæmmer og blokere vores kreative skabelse. 

Det betyder alverden for hvilke ideer vi udfolder og handler på i vores forretning. 

Hvor store forandringer vi tør skabe 

Hvilke mål vi tror på, at vi kan opnå 

Og hvordan livet og forretningen udforlder sig.  

Når vi driver forretning med sjæl, så lader vi os guide intuitivet, frem for udelukkende, at bygge på vores begrænsede menneskelige viden og endnu mere begrænsede erfaring. 

Det er også her de mentale værktøjer, som er koblet på vores højere selv kommer i spil. Vi kommer nemlig i denne forbindelse til, at aktivere og bruge både fantasi, vilje, hukommelse, perception og intuition, langt mere bevidst og aktivt, end de fleste mennesker er vant til. 

Metode: 

Vi arbejder i dét fantastiske og magiske felt som opstår lige dér hvor terapi (indre barn, traume-arbejde, skygge-arbejde og følelses-forløsning) møder energi-arbejde (healing, clearing, clairvoyance, kanalisering). 

Jeg er uddannet til – som menneske og sjæl, at fascilitere et dybt og forløsende terapeutisk arbejde, som laver rippel-effekter ud i alt i dit liv – herunder også i din forretning. 

Det her arbejde er dybt og strækker sig helt ind i dit fundament. Vi taler altså ikke om “sugar coating”, som efterlader dig høj og godt kørende et par uger, for så at falde tilbage i gamle mønstre. LEAD efterlader dig forandret. FOR ALTID. 

Dels fordi metoderne og øvelserne guider dig dybt ind. Og dels fordi vi er sammen så længe, at de forandringer der skabes kan trænge helt ind i din underbevidsthed – og dermed forandre dit selvbillede og din grundfrekvens 

For når du forandres, når din grundfrekvens forandres, så forandres din fysiske virkelighed også. Og det er sådan vi skaber de mål vi har.  

Ved at blive et match til det vi ønsker os. I vores indre og holde et kærligt rum for- og tage jordnær handling på, at skabe fra vores nye selvbillede– hver dag. 

 

Om Mette: 

Mette er oprindeligt uddannet psykolog, hvilket giver hende en vigtig viden om- og erfaring med det menneskelige sind og det dybe terapeutiske arbejde. 

Herudover formår Mette, via sine psykiske evner, på et splitsekund at mærke ind i- og aflæse hvad der sker. I din krop, din energi, dit nervesystem og dine tanker. Mette vil kærligt og ærligt spejle tilbage til dig, hvad hun oplever der er på spil, så du får den indsigt og sparring du har behov for, for at komme videre. 

Udover terapi og clairvoyance er også energi-justeringer og energi-clearinger en del af Mettes mangfoldige værktøjskasse. 

Mette har drevet egen forretning i snart 9 år. 

Først som psykolog med speciale i det sansestærke nervesystem (særlig sensitivitet), senere med et mere spirituelt fokus, som “spirituel psykolog” hvor Mette kombinerede den gængste terapi med viden, forståelser og redskaber fra den spirituelle verden. 

De sidste 2 år har Mette arbejdet som clairvoyant og terapeutisk business mentor – med fokus på, at øge bevidstheden- og styrke mennesket bag forretningen, for derved at skabe langt mere balanceret, bevidst, nærværende, nydelsesfuld og let forretningsførelse… Og selvfølgelig vækst i både økonomi, kundeflow og trivsel. 

Igennem de seneste 6 år har Mette arbejdet med både 1:1 klienter (online og i sin klinik i Skørping), samt afholdt masser af foredrag, workshops, kurser og gruppeforløb – både online og fysisk. 

Disse forløb, workshops og kurser har omhandlet sensitivitet, stress, samt personlig og spirituel selvudvikling. 

Mette er dermed en erfaren “spaceholder” og gruppefacilitator, som formår at møde den enkelte og guide alle videre, uanset havd de kommer med. 

      

Udtalelser fra tidligere og nuværende klienter: 

“Jeg har taget mange entrepreneur marketings kurser. INGEN har kunne måle sig med Mette’s kvalitet, dybde og kærlige nærvær. Mette’s LEAD er dyb, ægte kvalitet og skaber en powerfuld forbindelse til din sunde og ægte indre- og ydre leder ” – Louise Sommer (nuværende LEAD kursist) 

 

Kære Mette Da jeg mødte dig kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme på sporet igen. Jeg vidste at mit daværende liv ikke var godt, men var ikke tryg ved at skabe nyt. Visuelt var jeg på oprørt hav. Langsomt og sikkert fik du mig på land igen. Et nyt land. Her kunne jeg begynde at navigerer efter at mærke mig selv og mine reaktioner. Ved dine fantastiske egenskaber og redskaber, øvelser og støtte føler jeg mig nu tryg ved mig selv. Jeg kan drømme og ler for mig selv, ja drømme stort endda. Jeg nyder mine øvelser og tænker tit; hvad nu hvis det var på en anden måde…. Pt øver jeg i at det er okay ikke at skynde mig frem i verden. Det er okay og vigtigst for mig at kunne mærke hvad der er kærligst for mig ar gøre lige pt. Det at lytte indad Det at tage lederskab for mit liv. Tak for dig og dit bidrag Knus Kirstine” 

 

“Jeg er meget taknemlig for, at jeg i sin tid fandt Mette og kan kun på det varmeste anbefale hende. Hun har med sit kærlige, varme og empatiske væsen, skabe et meget tillidsfuldt og autentisk rum, hvor jeg trygt har kunnet vise de mest sårbare sider af mig selv. Det der især har været vigtig i mit forløb med Mette er, at hun har formået at vise og lære mig, at jeg ikke er et offer for de ting, der sker i min omverden. Der er altid en læring, som jeg “vokser” af, hvis jeg integrerer den. Ligeledes har jeg lært at mærke ind i, hvad der er sandt og rigtigt for mig. Forløbet har gjort, at jeg nu tror mere på mig selv og derfor mere tør vise verden, hvem jeg virkelig er. Helena” 

 

“Af hjertet tak Jeg bobler af frihed… bedste ord jeg lige kunne finde… kan slet ikke finde ind på sofaen, har så meget energi, selv om jeg er træt Nu vil jeg tænde for noget fed musik og danse lidt med mig selv ON MY OWN Elsker det du gør ved mig … Af hele mit hjerte TAK Du er så vild… jeg føler mig 10 kg lettere, svæver nærmest “ (Carina) 

 

“Kan så meget anbefale et forløb på LEADDer bliver flyttet grænser, nye indsigter lander, der kommer nye mål og drømme, der bliver healet på traumer, du får lært at tage lederskab i dit eget liv og lytte til din sjæl og hjerte   Mette skaber et fantastisk rum, hvor der er højt til loftet og hudløs ærlighed er nøgleordet  Mette guider dig og dine medkursister på kærligste og kyndigste vis, til at finde dit indre lys og tage lederskabet i dit liv “ (Lisette) 

 

“Den læring jeg har fået på mit forløb hos Mette har gjort mig i stand til, tydeligt at mærke hvilken retning jeg skal gå i og hvilke valg jeg skal træffe i min virksomhed. Jeg står bag mine valg på en anden måde, fordi de er rigtige. Jeg er blevet mere vedholdende og det gør forskellen for de resultater jeg skaber nu her, efter mit forløb hos Mette. På et personligt plan, er jeg meget mere modig og jeg føler mig bare meget mere fri, fordi forløbet også betød at jeg rykkede mig personligt!” (Kvinde – L.)  

LEAD kursets månedsplan:

Her finder du en oversigt over, hvilke emner vi vil dykke ned i, arbejde med og lade os transformere af.

Jeg forbeholder mig retten til at justere/ ændre i dette undervejs, hvis der er behov for andre emner, healinger, energi-aktiveringer, end disse.

Februar
Din essens – hvem er du?
Universet i dig – din ubegrænsede skaberkraft

Sjælsperspektivet
Fra sjælsperspektivet ser vi igennem løgne, illusioner og gamle mønstre.

Vækkelse af magien: Dette vil være en powerfuld energiaktivering – en aktivering af din indre skaberkraft. Din magikerenergi.

Marts

Drømme og visioner.

Vækkelse af dine vildeste potentialer

Alignment af krop – sind – sjæl – omgivelser.

April
Skyggearbejde: Her skal vi kigge dybt ind i de dele af dig, som har oplevet afvisning, kritik, bebrejdelser, skæld ud, straf etc. De dele som føler sig forkerte, uelskede, magtesløse, bange eller skamfulde.

Vi kigger nysgerrigt, med accept og kærlighed. Vi filtrere sandhed fra illusion – og dermed bringer vi DIG mere ind i alignment med din essens. Vi folder ud – holder og elsker. Forvandling: Smerte, frygt, skam – til kærlighed, kraft og flow. Alt er altid i flow.

Maj
Kærlighed, frisættelse og accept
Magi
Healing af din selvkærlighed

Den guddommelige maskuline og den guddommelig feminine energi: Balancering, justering – healing med univers-moder og univers-fader energierne – indre barn healing.

Juni
Frisk start.
Dit nye selvbillede.
Hæve standarterne.
Justering af mindsæt, omgivelser, handlemønstre, vaner, rutiner, relationer – og business. Lad sjælen lede – slip kontrollen – TILLID – se det større perspektiv.

Ind i fred – indre fred. Tryghed som skabes indefra.

Juli – SOMMERFERIE – der er ingen sessions her, men øvelser du kan fordybe dig i.

August:
Overflods energi: Her får du endnu en energi-aktivering, som gør dit energifelt klar til at rumme og holde mere energi.

Mere abundance. Penge og økonomi: Vi vil slippe mangel overbevisninger/ mønstre, kigge på skygger- og forløse traumer relateret til penge og økonomi.

Manifestation – Stop jagten, knoklen, higen og lær at TILTRÆKKE. Vibrere som det du ønsker. Lad din sjæl styre dine handlinger og bringe dit liv og din forretning ind i alignment med din sande essens – som er overflod, kærlighed, fred, glæde, legende, visdom og ekspansion.

September
Her går vi på opdagelse i- og træner dine psykiske evner og styrker din intuition Du lærer at LADE DIG LEDE, du lærer at modtage information og kanalisere – både for dig selv og andre. Lade din sjæls energi strømme igennem dig og ud i det du skaber, dem du er sammen med, det du gør.

Balance mellem himmel og jord: Du lærer at modtage information fra sjælen/ kvantefeltet og omsætte det til ord, handlinger – give det fysisk udtryk.

Oktober
Sjæl og forretning. Tilpasning af alt i dit liv og din virksomhed til din essens, din energi, dine ønsker og dit fulde potentiale. Her har vi fokus på, hvordan du skaber en succesfuld forretning, som du NYDER at drive, fordi det du gør udspringer fra din dybe passion og din sjæls-energi.

Du lærer hvordan du med lethed kan skabe nye produkter, kurser, forløb – ved at kanalisere indhold, tider, priser – med andre ord, trække den energi, information og guidning du har brug for, fra kvantefeltet.

Du lærer at TILTRÆKKE dine drømme klienter. Uden at knokle, jage, manipulere, lokke eller “påtvinge”. Når du tager ansvar for din energi og din trivsel og når det du tilbyder er skabt fra- og med sjæl, så vil de klienter der er et match til din energi og dine ydelser automatisk tiltrækkes af dig.

November
Fest
Integration
Glæde, legesyge, magnetisme.

Pris og betalingsmuligheder

OBS: Frem til og med d. 6/2 kan du spare 25% på dette forløb, da jeg snart har fødselsdag

En plads på LEAD koster i alt 29.500 kr (+ moms)
Du kan betale i én rate, eller i 9 rater à 3330 kr (+ moms)

Der er også mulighed for at betale i 12 rater à 2500 kr (+ moms) – med første rate i januar 2023

LEAD er åben for Februar 2023 optagelse nu.

Mit nyhedsbrev handler om at drive forretning med sjæl.

Skriv dig op her, hvis du er nysgerrig på, at lære hvordan du driver forretning med sjæl. Jeg deler ud af mine guldkorn om manifestation, intuition, kvantespring. økonomisk vækst og succes. Modtag invitationer til mine live Talks, online kurser og andre inspirerende ting.

Jeg glæder mig til at skrive til dig.